Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /home4/r52162lanc/public_html/wp-content/plugins/backup/com/config/config.php on line 228
Arhive magazin online - Lance Solutions

Continut WEB

Conținutul WEB reprezintă forma de prezentare a informațiilor digitale prin text, imagini, sunete, videoclipuri și animație afișate în paginile web. Toată această activitate de administrare a conținutului WEB o numim documentare sau gestionarea conținutului informațional. Documentarea website-urilor poate fi asociată

Continut WEB

Conținutul WEB reprezintă forma de prezentare a informațiilor digitale prin text, imagini, sunete, videoclipuri și animație afișate în paginile web. Toată această activitate de administrare a conținutului WEB o numim documentare sau gestionarea conținutului informațional. Documentarea website-urilor poate fi asociată