Continut WEB Bucuresti

Conținutul WEB reprezintă forma de prezentare a informațiilor digitale prin text, imagini, sunete, videoclipuri și animație afișate în paginile web.

Toată această activitate de administrare a conținutului WEB o numim documentare sau gestionarea conținutului informațional.

Documentarea website-urilor poate fi asociată și cu optimizarea SEO. Astfel, intervenția operatorilor fără experiență asupra actualizării conținutului informațional poate influența negativ vizibilitatea paginilor web în motoarele de căutare.

Cu acest serviciu ne adresăm în mod special magazinelor online și platformelor e-commerce B2B care au nevoie de documentare și actualizare specializată pentru feed-uri, produse, imagini, prețuri, cataloge, etc.

Nu avem preferințe, administrăm magazine online indiferent de categoria de produse listate … modă, jucării, auto, nutriție, sport, unele, mobilier, decor.

Fiind o activitate care necesită atenție și concentrare, datorită experientei acumulate pe acest segment, am reușit să stabilim un standard de calitate.

 

Continut WEB
Etichetat pe: