Continut WEB

Conținutul WEB reprezintă forma de prezentare a informațiilor digitale prin text, imagini, sunete, videoclipuri și animație afișate în paginile web. Toată această activitate de administrare a conținutului WEB o numim documentare sau gestionarea conținutului informațional. Documentarea website-urilor poate fi asociată